PDF 169kWORD 264k

 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

 

TRAN(2019)0724_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 24. júla 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 17.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (1A002)

24. júla 2019 od 9.00 do 12.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Predsedníctvo Rady Európskej únie – návšteva:
• Sanny MARINOVEJ, fínskej ministerky dopravy a spojov a
• Katri KULMUNIOVEJ, fínskej ministerky hospodárstva (zodpovednej za cestovný ruch)

4. Štúdia s názvom Modálna zmena v európskej doprave: cesta vpred, výklad Enrica PASTORIHO, TRT Trasporti e Territorio

24. júla 2019 od 15.00 do 17.30 h

5. Výklad Violety BULCOVEJ, európskej komisárky pre dopravu, vrátane spätnej väzby v súvislosti s Radou pre dopravu

6. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Gestorský výbor:

 

BUDG

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         výmena názorov

7. Rôzne otázky

8. Nasledujúce schôdze

         2. septembra 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         3. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 26. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia