PDF 180kWORD 1092k

 

Odbor za promet i turizam

 

TRAN(2019)1203_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

utorak 3. prosinca 2019., 9:00 – 10:00 (sastanak koordinatora) i 10:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30

Bruxelles

Dvorana: Paul-Henri Spaak (3C050)

3. prosinca 2019., 9:00 – 10:00  (sastanak koordinatora)

Zatvoreno za javnost

1. Sastanak koordinatora

vidi zaseban prijedlog dnevnog reda

* * *

3. prosinca 2019., 10:00 – 12:30

2. Usvajanje dnevnog reda

3. Priopćenja predsjedateljice

*** Elektroničko glasovanje ***

4. Sporazum između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu

TRAN/9/00299

*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

 

Izvjestitelj:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE641.390v01-00

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

 

         Usvajanje nacrta preporuke (suglasnost)

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

5. Razmjena gledišta s Majom Markovčić Kostelac, izvršnom direktoricom Europske agencije za pomorsku sigurnost

6. „EU-ovo financiranje prometnih projekata” – predstavljanje studije

* * *

Javno saslušanje

7. Budućnost niskotarifnog zračnog prijevoza

TRAN/9/01909

         (vidi zaseban prijedlog dnevnog reda)

* * *

8. Izmjena Euro-mediteranskog sporazuma između Europske zajednice i Maroka, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji ***

TRAN/9/00014

*** 2007/0181(NLE) 06198/2013 – C9-0006/2019

 

Izvjestitelj:

 

Sven Schulze (PPE)

PR – PE642.928v02-00

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 9. prosinca 2019., 17:00

9. Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

TRAN/9/01039

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Razmatranje nacrta mišljenja

10. Razrješnica za 2018.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

TRAN/9/00848

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Razmatranje nacrta mišljenja

11. Razrješnica za 2018.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

TRAN/9/00846

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Razmatranje nacrta mišljenja

12. Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

TRAN/9/00838

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Razmatranje nacrta mišljenja

13. Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za sigurnost zračne plovidbe (SESAR)

TRAN/9/00779

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Razmatranje nacrta mišljenja

14. Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

TRAN/9/00764

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Razmatranje nacrta mišljenja

15. Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće - aeronautika i okoliš („Clean Sky”)

TRAN/9/00776

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Razmatranje nacrta mišljenja

* * *

Zatvoreno za javnost

Izvješće o međuinstitucijskim pregovorima koji su u tijeku

16. Izmjena Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa

TRAN/9/01263

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Izvjestiteljica:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 74. stavak 3.)

17. Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa

TRAN/9/01264

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Izvjestiteljica:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 74. stavak 3.)

18. Izmjena Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru

TRAN/9/01265

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Izvjestitelj:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 74. stavak 3.)

19. Elektroničke informacije o prijevozu tereta

TRAN/9/01274

***I 2018/0140(COD) COM(2018)0279 – C8-0191/2018

 

Izvjestitelj:

 

Andor Deli (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

Mišljenja:

 

JURI (AL)

 

 

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 74. stavak 3.)

20. Razno

21. Sljedeće sjednice

         4. prosinca 2019., 10:00 – 10:15 (Bruxelles)

         20. siječnja 2020., 15:00 – 18:30

         21. siječnja 2020., 9:00 – 10:00 i 10:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30

Sjednica 4. prosinca je zajednička sjednica ITRE/TRAN (glasovanje o Instrumentu za povezivanje Europe)

Posljednje ažuriranje: 28. studenog 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti