PDF 179kWORD 329k

 

Comisia pentru transport și turism

 

TRAN(2019)1203_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Marți, 3 decembrie 2019, 9.00 - 10.00  (reuniune a coordonatorilor)  și 10.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

3 decembrie 2019, 9.00 - 10.00  (reuniune a coordonatorilor)

Cu ușile închise

1. Reuniune a coordonatorilor

a se vedea proiectul de ordine de zi separat

* * *

3 decembrie 2019, 10.00 - 12.30

2. Adoptarea ordinii de zi

3. Comunicări ale președinției

*** Votare electronică ***

4. Acordul între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

TRAN/9/00299

*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

 

Raportor:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE641.390v01-00

Comisie competentă:

 

TRAN

 

 

 

         Adoptarea proiectului de recomandare (aprobare)

*** Sfârșitul votării electronice ***

5. Schimb de opinii cu Maja Markovčić Kostelac, director executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă

6. „Finanțarea de către UE a proiectelor din domeniul transporturilor” - prezentarea unui studiu

* * *

Audiere publică

7. Traficul aerian „low-cost” în viitor

TRAN/9/01909

         (a se vedea proiectul de ordine de zi separat)

* * *

8. Modificarea acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre CE și Maroc, pentru a lua în considerare aderarea Bulgariei și a României la UE

TRAN/9/00014

*** 2007/0181(NLE) 06198/2013 – C9-0006/2019

 

Raportor:

 

Sven Schulze (PPE)

PR – PE642.928v02-00

Comisie competentă:

 

TRAN

 

 

 

         Examinarea proiectului de raport

         Termen de depunere a amendamentelor: 9 decembrie 2019, 17.00

9. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană

TRAN/9/01039

 

Raportoare pentru aviz:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

10. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)

TRAN/9/00848

 

Raportoare pentru aviz:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

11. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)

TRAN/9/00846

 

Raportoare pentru aviz:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

12. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)

TRAN/9/00838

 

Raportoare pentru aviz:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

13. Descărcarea de gestiune 2018: întreprindere comună - siguranța aviației (SESAR)

TRAN/9/00779

 

Raportoare pentru aviz:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

14. Descărcarea de gestiune 2018: întreprinderea comună Shift2Rail (Shift2Rail)

TRAN/9/00764

 

Raportoare pentru aviz:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

15. Descărcarea de gestiune 2018: întreprindere comună - aeronautică și mediu (CLEAN SKY)

TRAN/9/00776

 

Raportoare pentru aviz:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

* * *

Cu ușile închise

Raport privind negocierile interinstituționale în curs

16. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor

TRAN/9/01263

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Raportoare:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

Comisie competentă:

 

TRAN

 

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

17. Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier

TRAN/9/01264

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Raportoare:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

Comisie competentă:

 

TRAN

 

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

18. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile din sector

TRAN/9/01265

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Raportor:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

Comisie competentă:

 

TRAN

 

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

19. Informații electronice privind transportul de marfă

TRAN/9/01274

***I 2018/0140(COD) COM(2018)0279 – C8-0191/2018

 

Raportor:

 

Andor Deli (PPE)

 

Comisie competentă:

 

TRAN

 

 

Avize:

 

JURI (AL)

 

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

20. Chestiuni diverse

21. Reuniuni următoare

         4 decembrie 2019, 10.00 - 10.15 (Bruxelles)

         20 ianuarie 2020, 15.00 - 18.30

         21 ianuarie 2020, 9.00 - 10.00 și 10.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30

Reuniunea din 4 decembrie este o reuniune comună ITRE/TRAN (se supune la vot Mecanismul pentru interconectarea Europei)

Ultima actualizare: 28 noiembrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate