PDF 199kWORD 373k

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

 

TRAN(2020)0120_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 20. ledna 2020, 15:00–17:15

Úterý 21. ledna 2020, 9:00–12:30 a 14:30–17:00 a 17:00–18:30  (schůze koordinátorů)

Brusel

Místnost: József Antall (6Q2)

20. ledna 2020, 15:00–17:15

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisů ze schůzí:

         6. listopadu 2019 PV – PE643.189v01-00

         3. prosince 2019 PV – PE644.895v01-00

3. Sdělení předsedkyně

* * *

4. Schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

TRAN/9/00534

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Zpravodaj:

 

Sven Schulze (PPE)

PA – PE644.889v01-00

Příslušný výbor:

 

ENVI* –

Esther de Lange (PPE)

PR – PE644.883v01-00

Stanoviska:

 

IMCO*, TRAN

 

         projednání návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 29. ledna 2020, 12:00

5. Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi

TRAN/9/00470

 

Zpravodaj:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.312v01-00
AM – PE644.719v01-00

 

         projednání pozměňovacích návrhů

6. Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující kabotáž v rámci provozování mezinárodní osobní autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi

TRAN/9/00472

 

Zpravodaj:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.369v01-00
AM – PE643.246v01-00

 

         projednání pozměňovacích návrhů

7. Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

TRAN/9/01039

 

Zpravodajka:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PA – PE643.066v01-00
AM – PE644.962v01-00

 

         projednání pozměňovacích návrhů

8. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

TRAN/9/00848

 

Zpravodajka:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE643.064v01-00
AM – PE644.961v01-00

 

         projednání pozměňovacích návrhů

9. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

TRAN/9/00846

 

Zpravodajka:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE642.926v01-00
AM – PE644.995v01-00

 

         projednání pozměňovacích návrhů

10. Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)

TRAN/9/00838

 

Zpravodajka:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE642.920v01-00
AM – PE644.964v01-00

 

         projednání pozměňovacích návrhů

11. Udělení absolutoria za rok 2018: Společný podnik – Bezpečnost letecké navigace (SESAR)

TRAN/9/00779

 

Zpravodajka:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE642.922v01-00
AM – PE644.967v01-00

 

         projednání pozměňovacích návrhů

12. Udělení absolutoria za rok 2018: Společný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

TRAN/9/00764

 

Zpravodajka:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE643.062v01-00
AM – PE644.987v01-00

 

         projednání pozměňovacích návrhů

13. Udělení absolutoria za rok 2018: Společný podnik - letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY)

TRAN/9/00776

 

Zpravodajka:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE642.924v01-00
AM – PE644.965v01-00

 

         projednání pozměňovacích návrhů

14. Výměna názorů s Matthewem Baldwinem, evropským koordinátorem pro bezpečnost silničního provozu

* * *

21. ledna 2020, 9:00–12:30

15. Poštovní služby v EU – prezentace studie

Představení programu předsednictví Rady

16. Návštěva
c horvatského státního tajemníka Josipa Billera, Ministerstvo pro námořní záležitosti, dopravu a infrastrukturu
- chorvatského státního tajemníka Frana Matušiće, ministerstva cestovního ruchu

21. ledna 2020, 14:30–15:30

17. Výměna názorů s evropskými koordinátory pro koridory TEN-T:
- Kurt Bodewig, mořské dálnice
- Matthias Ruete, ERTMS

21. ledna 2020, 15:30–16:15

*** Elektronické hlasování ***

18. Elektronické informace o nákladní dopravě

TRAN/9/01274

 

Zpravodaj:

 

Andor Deli (PPE)

 

 

         hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

19. Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy

TRAN/9/01264

 

Zpravodajka:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

 

         hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

20. Změna nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů

TRAN/9/01263

 

Zpravodajka:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

 

         hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

21. Změna nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 s cílem je přizpůsobit vývoji v daném odvětví

TRAN/9/01265

 

Zpravodaj:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

 

         hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

22. Změna Evropsko-středomořské dohody o letecké dopravě mezi ES a Marokem za účelem zohlednění přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k EU

TRAN/9/00014

 

Zpravodaj:

 

Sven Schulze (PPE)

 

 

         přijetí návrhu zprávy

23. Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi

TRAN/9/00470

 

Zpravodaj:

 

Markus Ferber (PPE)

 

 

         přijetí návrhu zprávy

24. Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující kabotáž v rámci provozování mezinárodní osobní autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi

TRAN/9/00472

 

Zpravodaj:

 

Markus Ferber (PPE)

 

 

         přijetí návrhu zprávy

25. Uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a z Evropského společenství pro atomovou energii

TRAN/9/00401

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Příslušný výbor:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 

         přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu

26. Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

TRAN/9/01039

 

Zpravodajka:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         přijetí návrhu stanoviska

27. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

TRAN/9/00848

 

Zpravodajka:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         přijetí návrhu stanoviska

28. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

TRAN/9/00846

 

Zpravodajka:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         přijetí návrhu stanoviska

29. Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)

TRAN/9/00838

 

Zpravodajka:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         přijetí návrhu stanoviska

30. Udělení absolutoria za rok 2018: Společný podnik – Bezpečnost letecké navigace (SESAR)

TRAN/9/00779

 

Zpravodajka:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         přijetí návrhu stanoviska

31. Udělení absolutoria za rok 2018: Společný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

TRAN/9/00764

 

Zpravodajka:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         přijetí návrhu stanoviska

32. Udělení absolutoria za rok 2018: Společný podnik - letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY)

TRAN/9/00776

 

Zpravodajka:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         přijetí návrhu stanoviska

*** Konec elektronického hlasování ***

* * *

21. ledna 2020, 16:15–17:00

33. Výměna názorů s Pierrem Larrouturou, zpravodajem výboru BUDG k rozpočtu na rok 2021

34. Různé

35. Příští schůze

         19.–20. února 2020 (Brusel)

* * *

21. ledna 2020, 17:00–18:30  (schůze koordinátorů)

Neveřejná schůze

36. Schůze koordinátorů

Viz samostatný návrh pořadu jednání.

Poslední aktualizace: 15. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí