PDF 198kWORD 375k

 

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

 

TRAN(2020)0120_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2020. január 20., hétfő, 15.00–17.15

2020. január 21., kedd, 9.00–12.30 és 14.30–17.00 és 17.00–18.30  (Koordinátorok ülése)

Brüsszel

Terem: József Antall (6Q2)

2020. január 20., 15.00–17.15

1. A napirend elfogadása

2. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

         2019. november 6. PV – PE643.189v01-00

         2019. december 3. PV – PE644.895v01-00

3. Az elnök közleményei

* * *

4. A könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyása és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége

TRAN/9/00534

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

A vélemény előadója:

 

Sven Schulze (PPE)

PA – PE644.889v01-00

Illetékes:

 

ENVI* –

Esther de Lange (PPE)

PR – PE644.883v01-00

Vélemény:

 

IMCO*, TRAN

 

         Véleménytervezet megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. január 29., 12.00

5. Javaslat a Németországnak a Svájccal kötött, közúti szállításról szóló meglévő kétoldalú megállapodásának a két ország között a határ menti régiókban végzett, nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezése céljából történő módosítására való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra

TRAN/9/00470

 

Előadó:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.312v01-00
AM – PE644.719v01-00

 

         A módosítások megvitatása

6. Javaslat az Olaszországnak a Svájccal a két ország között a határ menti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezéséről kötendő megállapodásról szóló tárgyalásokra, valamint egy ilyen megállapodás megkötésére való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra

TRAN/9/00472

 

Előadó:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.369v01-00
AM – PE643.246v01-00

 

         A módosítások megvitatása

7. 2018. évi mentesítés: Az Európai Unió általános költségvetése – Bizottság

TRAN/9/01039

 

A vélemény előadója:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PA – PE643.066v01-00
AM – PE644.962v01-00

 

         A módosítások megvitatása

8. 2018. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)

TRAN/9/00848

 

A vélemény előadója:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE643.064v01-00
AM – PE644.961v01-00

 

         A módosítások megvitatása

9. 2018. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)

TRAN/9/00846

 

A vélemény előadója:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE642.926v01-00
AM – PE644.995v01-00

 

         A módosítások megvitatása

10. 2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)

TRAN/9/00838

 

A vélemény előadója:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE642.920v01-00
AM – PE644.964v01-00

 

         A módosítások megvitatása

11. 2018. évi mentesítés: Közös vállalkozás – A légi közlekedés biztonsága (SESAR)

TRAN/9/00779

 

A vélemény előadója:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE642.922v01-00
AM – PE644.967v01-00

 

         A módosítások megvitatása

12. 2018. évi közös vállalkozás: Shift2Rail közös vállalkozás

TRAN/9/00764

 

A vélemény előadója:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE643.062v01-00
AM – PE644.987v01-00

 

         A módosítások megvitatása

13. 2018. évi mentesítés: Közös vállalkozás – Aeronautika és környezetvédelem (Tiszta Égbolt)

TRAN/9/00776

 

A vélemény előadója:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE642.924v01-00
AM – PE644.965v01-00

 

         A módosítások megvitatása

14. Véleménycsere Matthew Baldwin, európai közúti közlekedésbiztonságért felelős koordinátorral

* * *

2020. január 21., 9.00–12.30

15. Postai szolgáltatások az EU-ban – egy tanulmány ismertetése

A Tanács elnöksége programjának ismertetése

16. Látogatás a következők részéről:
- Josip Bilaver, a horvát Tengerügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium államtitkára
- Frano Matušić, a horvát Turisztikai Minisztérium államtitkára

2020. január 21., 14.30–15.30

17. Eszmecsere a TEN-T folyosókkal foglalkozó európai koordinátorokkal:
- Kurt Bodewig tengeri autópályákért felelős koordinátorral
- Matthias Ruetéval, az ERTMS-ért felelős koordinátorral

2020. január 21., 15.30–16.15

*** Elektronikus szavazás ***

18. Elektronikus áruszállítási információk

TRAN/9/01274

 

Előadó:

 

Andor Deli (PPE)

 

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

19. A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási követelmények és különös szabályok

TRAN/9/01264

 

Előadó:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

20. Az 561/2006/EK rendelet módosítása a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU rendelet módosítása a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében

TRAN/9/01263

 

Előadó:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

21. Az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet módosítása az ágazati fejleményekre tekintettel

TRAN/9/01265

 

Előadó:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

22. Az EK és Marokkó között létrejött euromediterrán légiközlekedési megállapodás Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatti módosítása

TRAN/9/00014

 

Előadó:

 

Sven Schulze (PPE)

 

 

         Jelentéstervezet elfogadása

23. Javaslat a Németországnak a Svájccal kötött, közúti szállításról szóló meglévő kétoldalú megállapodásának a két ország között a határ menti régiókban végzett, nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezése céljából történő módosítására való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra

TRAN/9/00470

 

Előadó:

 

Markus Ferber (PPE)

 

 

         Jelentéstervezet elfogadása

24. Javaslat az Olaszországnak a Svájccal a két ország között a határ menti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezéséről kötendő megállapodásról szóló tárgyalásokra, valamint egy ilyen megállapodás megkötésére való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra

TRAN/9/00472

 

Előadó:

 

Markus Ferber (PPE)

 

 

         Jelentéstervezet elfogadása

25. A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodás megkötése

TRAN/9/00401

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Illetékes:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 

         Levél formájában megfogalmazott véleménytervezet elfogadása

26. 2018. évi mentesítés: Az Európai Unió általános költségvetése – Bizottság

TRAN/9/01039

 

A vélemény előadója:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Véleménytervezet elfogadása

27. 2018. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)

TRAN/9/00848

 

A vélemény előadója:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Véleménytervezet elfogadása

28. 2018. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)

TRAN/9/00846

 

A vélemény előadója:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Véleménytervezet elfogadása

29. 2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)

TRAN/9/00838

 

A vélemény előadója:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Véleménytervezet elfogadása

30. 2018. évi mentesítés: Közös vállalkozás – A légi közlekedés biztonsága (SESAR)

TRAN/9/00779

 

A vélemény előadója:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Véleménytervezet elfogadása

31. 2018. évi közös vállalkozás: Shift2Rail közös vállalkozás

TRAN/9/00764

 

A vélemény előadója:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Véleménytervezet elfogadása

32. 2018. évi mentesítés: Közös vállalkozás – Aeronautika és környezetvédelem (Tiszta Égbolt)

TRAN/9/00776

 

A vélemény előadója:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Véleménytervezet elfogadása

*** Elektronikus szavazás vége ***

* * *

2020. január 21., 16.15–17.00

33. Véleménycsere a 2021-es költségvetésről Pierre Larrouturou-val, a BUDG előadójával

34. Egyéb kérdések

35. Következő ülés(ek)

         2020. február 19–20. (Brüsszel)

* * *

2020. január 21., 17.00–18.30  (Koordinátorok ülése)

Zárt ülés

36. Koordinátorok ülése

lásd a külön napirendtervezetet

Utolsó frissítés: 2020. január 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat