PDF 185kWORD 309k

 

 

Комисия по транспорт и туризъм

 

TRAN(2020)0219_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 19 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–17.00 ч. и 17.00–18.30 ч.  (заседание на координаторите)

Четвъртък, 20 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йозеф Антал“ (4Q1)

19 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:

         20-21 януари 2020 г. PV – PE646.896v02-00

3. Съобщения на председателя

4. Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III

TRAN/9/02149

 2019/2213(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Мариан-Жан Маринеску (PPE)

PA – PE646.962v01-00

Водеща:

 

BUDG –

Пиер Ларутюру (S&D)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 20 февруари 2020 г., 17.00 ч.

5. Глобална система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите

TRAN/9/00422

***I 2019/0017(COD) COM(2019)0038 – C8-0043/2019

 

Докладчик по становище:

 

Магдалена Адамович (PPE)

PA – PE641.314v01-00

Водеща:

 

ENVI –

Юта Паулус (Verts/ALE)

PR – PE646.870v01-00

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 24 февруари 2020 г., 12.00 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

6. Типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

TRAN/9/00534

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Докладчик по становище:

 

Свен Шулце (PPE)

AM – PE646.958v01-00
AM – PE646.974v01-00

Водеща:

 

ENVI* –

Естер де Ланге (PPE)

PR – PE644.883v01-00
AM – PE646.951v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

*** Край на електронното гласуване ***

7. Размяна на мнения с Иймън Бренън, генерален директор на Евроконтрол

8. Работна група в областта на туризма: размяна на мнения със Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO), генерален секретар Зураб Пололикашвили

При закрити врати

Отчет относно текущи междуинституционални преговори

9. Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст)

TRAN/9/01273

***I 2017/0237(COD) COM(2017)0548 – C8-0324/2017

 

Докладчик:

 

Богуслав Либерадзки (S&D)

 

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

10. Оптимизиране на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа

TRAN/9/01275

***I 2018/0138(COD) COM(2018)0277 – C8-0192/2018

 

Докладчик:

 

Доминик Рике (Renew)

 

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

19 февруари 2020 г., 14.30–17.00 ч.

Публично изслушване

11. Ролята на обществения транспорт в областите с ниска гъстота на населението

TRAN/9/02494

         (вж. отделен проект на дневен ред)

* * *

19 февруари 2020 г., 17.00–18.30 ч.  (заседание на координаторите)

При закрити врати

12. Заседание на координаторите

(вж. отделен проект на дневен ред)

20 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч.

13. Представяне от Адина-Йоана Вълян, член на Комисията, отговарящ за транспорта, относно транспортната политика и бъдещите перспективи

14. Размяна на мнения с европейските координатори за коридорите TEN-T:
• Катерин ТРАУТМАН, Северно море - Балтийско море
• Карла ПАЙШ, Рейн - Дунав

* * *

При закрити врати

15. Размяна на мнения с Европейската комисия относно бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство

* * *

20 февруари 2020 г., 15.00–18.30 ч.

16. Размяна на мнения с Международната морска организация (ММО), генералния секретар Китак Лим

17. Представяне от Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия на изследователски дейности в областта на транспорта

18. Разни въпроси

19. Следващи заседания

         16-17 март 2020 г. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 11 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност