PDF 184kWORD 297k

 

 

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

 

TRAN(2020)0219_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2020. február 19., szerda, 9.00–12.30 és 14.30–17.00 és 17.00–18.30  (Koordinátorok ülése)

2020. február 20., csütörtök, 9.00–12.30 és 15.00–18.30

Brüsszel

Terem: József Antall (4Q1)

2020. február 19., 9.00–12.30

1. A napirend elfogadása

2. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

         2020. január 20–21. PV – PE646.896v02-00

3. Az elnök közleményei

4. A 2021-es költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz

TRAN/9/02149

 2019/2213(BUD) 

 

A vélemény előadója:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA – PE646.962v01-00

Illetékes:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

 

 

         Véleménytervezet megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. február 20., 17.00

5. Hajó-fűtőolajfogyasztási globális adatgyűjtő rendszer

TRAN/9/00422

***I 2019/0017(COD) COM(2019)0038 – C8-0043/2019

 

A vélemény előadója:

 

Magdalena Adamowicz (PPE)

PA – PE641.314v01-00

Illetékes:

 

ENVI –

Jutta Paulus (Verts/ALE)

PR – PE646.870v01-00

 

         Véleménytervezet megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. február 24., 12.00

*** Elektronikus szavazás ***

6. A könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyása és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége

TRAN/9/00534

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

A vélemény előadója:

 

Sven Schulze (PPE)

AM – PE646.958v01-00
AM – PE646.974v01-00

Illetékes:

 

ENVI* –

Esther de Lange (PPE)

PR – PE644.883v01-00
AM – PE646.951v01-00

 

         Véleménytervezet elfogadása

*** Elektronikus szavazás vége ***

7. Eszmecsere Eamonn Brennannel, az EUROCONTROL főigazgatójával

8.  Idegenforgalommal foglalkozó munkacsoport: Eszmecsere az ENSZ Idegenforgalmi Világszervezetének főtitkárával, Zurab Pololikashvilivel

Zárt ülés

Jelentés a folyamatban levő intézményközi tárgyalásokról

9. A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei (átdolgozás)

TRAN/9/01273

***I 2017/0237(COD) COM(2017)0548 – C8-0324/2017

 

Előadó:

 

Bogusław Liberadzki (S&D)

 

Illetékes:

 

TRAN

 

 

 

         Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (74. cikk, (3) bekezdés)

10. A transzeurópai közlekedési hálózat megvalósítását előmozdító egyszerűsítő intézkedések

TRAN/9/01275

***I 2018/0138(COD) COM(2018)0277 – C8-0192/2018

 

Előadó:

 

Dominique Riquet (Renew)

 

Illetékes:

 

TRAN

 

 

 

         Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (74. cikk, (3) bekezdés)

2020. február 19., 14.30–17.00

Nyilvános meghallgatás

11. A tömegközlekedés szerepe az alacsony népsűrűségű területeken

TRAN/9/02494

         (lásd a külön napirendtervezetet)

* * *

2020. február 19., 17.00–18.30  (Koordinátorok ülése)

Zárt ülés

12. Koordinátorok ülése

(lásd a külön napirendtervezetet)

2020. február 20., 9.00–12.30

13. Adina-Ioana Vălean közlekedésért felelős biztos előadása a közlekedéspolitikáról és a jövőbeli kilátásokról

14. Eszmecsere a TEN-T folyosókkal foglalkozó európai koordinátorokkal:
• Catherine TRAUTMANN, Északi-tenger – Balti-tenger
• Karla PEIJS, Rajna–Duna

* * *

Zárt ülés

15. Eszmecsere az Európai Bizottsággal az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatokról

* * *

2020. február 20., 15.00–18.30

16. Eszmecsere a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) főtitkárával, Kitack Limmel

17. Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának (JRC) előadása a közlekedéssel kapcsolatos kutatási tevékenységekről

18. Egyéb kérdések

19. Következő ülés(ek)

         2020. március 16–17. (Brüsszel)

Utolsó frissítés: 2020. február 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat