PDF 177kWORD 296k

 

 

Commissie vervoer en toerisme

 

TRAN(2020)0219_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 19 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 17.00 uur en 17.00 - 18.30 uur  (coördinatorenvergadering)

Donderdag 20 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

19 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         20-21 januari 2020 PV – PE646.896v02-00

3. Mededelingen van de voorzitter

4. Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

TRAN/9/02149

 2019/2213(BUD) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA – PE646.962v01-00

Bevoegd:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 20 februari 2020, 17.00 uur

5. Wereldwijd systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen

TRAN/9/00422

***I 2019/0017(COD) COM(2019)0038 – C8-0043/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Magdalena Adamowicz (PPE)

PA – PE641.314v01-00

Bevoegd:

 

ENVI –

Jutta Paulus (Verts/ALE)

PR – PE646.870v01-00

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 24 februari 2020, 12.00 uur

*** Elektronische stemming ***

6. Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

TRAN/9/00534

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Sven Schulze (PPE)

AM – PE646.958v01-00
AM – PE646.974v01-00

Bevoegd:

 

ENVI* –

Esther de Lange (PPE)

PR – PE644.883v01-00
AM – PE646.951v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

7. Gedachtewisseling met Eamonn Brennan, directeur-generaal van EUROCONTROL

8. Taskforce toerisme: gedachtewisseling met secretaris-generaal Zurab Pololikashvili, Wereldorganisatie voor Toerisme van de VN (UNWTO)

Met gesloten deuren

Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

9. Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking)

TRAN/9/01273

***I 2017/0237(COD) COM(2017)0548 – C8-0324/2017

 

Rapporteur:

 

Bogusław Liberadzki (S&D)

 

Bevoegd:

 

TRAN

 

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

10. Stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk

TRAN/9/01275

***I 2018/0138(COD) COM(2018)0277 – C8-0192/2018

 

Rapporteur:

 

Dominique Riquet (Renew)

 

Bevoegd:

 

TRAN

 

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

19 februari 2020, 14.30 - 17.00 uur

Openbare hoorzitting

11. De rol van openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden

TRAN/9/02494

         (zie afzonderlijke ontwerpagenda)

* * *

19 februari 2020, 17.00 - 18.30 uur  (coördinatorenvergadering)

Met gesloten deuren

12. Coördinatorenvergadering

(zie afzonderlijke ontwerpagenda)

20 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur

13. Uiteenzetting door Adina-Ioana Vălean, commissaris voor Vervoer, over het vervoerbeleid en toekomstperspectieven

14. Gedachtewisseling met de Europese coördinatoren van de TEN-V-corridors:
• Catherine TRAUTMANN, Noordzee – Oostzee
• Karla PEIJS, Rijn – Donau

* * *

Met gesloten deuren

15. Gedachtewisseling met de Commissie over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK

* * *

20 februari 2020, 15.00 - 18.30 uur

16. Gedachtewisseling met secretaris-generaal Kitack Lim, Internationale Maritieme Organisatie (IMO)

17. Uiteenzetting door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) van de Commissie over onderzoekswerkzaamheden met betrekking tot vervoer

18. Rondvraag

19. Volgende vergaderingen

         16-17 maart 2020 (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 11 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid