PDF 173kWORD 286k

 

 

Transport- og Turismeudvalget

 

TRAN(2020)0421_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Ekstraordinært møde

Tirsdag den 21. april 2020 kl. 9.00-11.00

Mødelokale: József Antall (4Q2)

med fjerndeltagelse af TRAN-medlemmer

Den 21. april 2020 kl. 9.00-11.00

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         19.-20. februar 2020 PV – PE648.350v02-00

3. Meddelelser fra formanden

4. Meddelelse om Rådets nye holdninger

Meddelelse ved formanden om Rådets holdning til følgende betænkninger:
- Udstationering af førere inden for vejtransportsektoren - 2017/0121(COD), ordfører: Kateřina Konečná (GUE/NGL)
- Minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og takografer - 2017/0122(COD), ordfører: Henna Virkkunen (EPP)
- Udøvelse af vejtransporterhvervet og adgang til markedet for international godskørsel (cabotage) - 2017/0123(COD), ordfører: Ismail Ertug (S&D)
- Elektronisk godstransportinformation - 2018/0140(COD), ordførerr: Andor Deli (EPP)

5. Drøftelse med Thierry Breton, kommissær med ansvar for det indre marked, navnlig om Kommissionens reaktion på covid-19-krisen i turismesektoren

*** Fjernafstemning ***

6. Fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

TRAN/9/00572

 

Ordfører:

 

Andris Ameriks (S&D)

PR – PE644.721v02-00

 

         Vedtagelse af udkast til henstilling (godkendelse)

7. Euro-Middelhavsluftfartsaftalen EU/Jordan

TRAN/9/02163

 

Ordfører:

 

Andris Ameriks (S&D)

PR – PE646.950v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til henstilling (godkendelse)

8. Indgåelse af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem EU og Republikken Moldova

TRAN/9/00038

 

Ordfører:

 

Roberts Zīle (ECR)

PR – PE648.290v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til henstilling (godkendelse)

9. Protokol om ændring af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem EU og Moldova for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU

TRAN/9/00114

 

Ordfører:

 

Roberts Zīle (ECR)

PR – PE648.291v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til henstilling (godkendelse)

10. Euro-Middelhavsaftale om luftfart mellem EU og Israel

TRAN/9/00048

 

Ordfører:

 

Andor Deli (PPE)

PR – PE648.345v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til henstilling (godkendelse)

11. Aftale mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om civilluftfartens sikkerhed

TRAN/9/00320

 

Ordfører:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE648.293v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til henstilling (godkendelse)

*** Fjernafstemning slut ***

* * *

12. Diverse sager

13. Næste møder

         28. april 2020

Seneste opdatering: 16. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik