PDF 181kWORD 286k

 

 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

 

TRAN(2020)0421_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Mimoriadna schôdza

utorok 21. apríla 2020 od 9.00 do 11.00 h

Miestnosť: József Antall (4Q2)

s účasťou členov výboru TRAN na diaľku

21. apríla 2020 od 9.00 do 11.00 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         19. – 20. februára 2020 PV – PE648.350v02-00

3. Oznámenia predsedníctva

4. Oznámenie nových pozícií Rady

Oznámenie predsedníctva o pozícii Rady k správam:
– Vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy – 2017/0121 (COD), spravodajkyňa: Kateřina Konečná (GUE/NGL)
– Minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, doby odpočinku a tachografy – 2017/0122 (COD), spravodajkyňa: Henna Virkkunen (PPE)
– Výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a prístup na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy (kabotáž) – 2017/0123 (COD), spravodajca: Ismail Ertug (S&D)
– Elektronické údaje o nákladnej doprave – 2018/0140 (COD), spravodajca: Andor Deli (PPE)

5. Výmena názorov s komisárom pre vnútorný trh Thierrym Bretonom najmä o reakcii Komisie na krízu vyvolanú pandémiou COVID-19 v odvetví cestovného ruchu

*** Hlasovanie na diaľku ***

6. Spoločný letecký priestor medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej

TRAN/9/00572

 

Spravodajca:

 

Andris Ameriks (S&D)

PR – PE644.721v02-00

 

         prijatie návrhu odporúčania (súhlas)

7. Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Jordánskom

TRAN/9/02163

 

Spravodajca:

 

Andris Ameriks (S&D)

PR – PE646.950v01-00

 

         prijatie návrhu odporúčania (súhlas)

8. Uzavretie Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Moldavskou republikou

TRAN/9/00038

 

Spravodajca:

 

Roberts Zīle (ECR)

PR – PE648.290v01-00

 

         prijatie návrhu odporúčania (súhlas)

9. Protokol, ktorým sa mení Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Moldavskom, aby sa zohľadnilo pristúpenie Chorvátska k EÚ

TRAN/9/00114

 

Spravodajca:

 

Roberts Zīle (ECR)

PR – PE648.291v01-00

 

         prijatie návrhu odporúčania (súhlas)

10. Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom

TRAN/9/00048

 

Spravodajca:

 

Andor Deli (PPE)

PR – PE648.345v01-00

 

         prijatie návrhu odporúčania (súhlas)

11. Dohoda medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o bezpečnosti civilného letectva

TRAN/9/00320

 

Spravodajca:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE648.293v01-00

 

         prijatie návrhu odporúčania (súhlas)

*** Koniec hlasovania na diaľku ***

* * *

12. Rôzne otázky

13. Nasledujúce schôdze

         28. apríla 2020

Posledná úprava: 16. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia