PDF 175kWORD 286k

 

 

Utskottet för transport och turism

 

TRAN(2020)0421_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Extra sammanträde

Tisdagen den 21 april 2020 kl. 9.00–11.00

Lokal: József Antall (4Q2)

TRAN:s ledamöter deltar på distans

21 april 2020 kl. 9.00–11.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         19–20 februari 2020 PV – PE648.350v02-00

3. Meddelanden från ordföranden

4. Tillkännagivande av nya ståndpunkter från rådet

Ordförandens meddelande om rådets ståndpunkt om följande betänkanden:
– Utstationering av förare inom vägtransportsektorn - 2017/0121(COD), föredragande: Kateřina Konečná (GUE/NGL)
– Minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, raster och färdskrivare – 2017/0122(COD), föredragande: Henna Virkkunen (PPE)
– Yrkesmässigt bedrivande av godstransporter på väg och och tillträde till den internationella marknaden för godstransporter (cabotage) – 2017/0123(COD), föredragande: Ismail Ertug (S&D)
– Elektronisk godstransportinformation - 2018/0140(COD), föredragande: Andor Deli (PPE)

5. Diskussion med Thierry Breton, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden, om i synnerhet kommissionens svar på den kris som covid-19 har orsakat i turistsektorn

*** Omröstning på distans ***

6. Skapande av ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

TRAN/9/00572

 

Föredragande:

 

Andris Ameriks (S&D)

PR – PE644.721v02-00

 

         Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)

7. Europa-Medelhavsavtal EU/Jordanien om luftfart

TRAN/9/02163

 

Föredragande:

 

Andris Ameriks (S&D)

PR – PE646.950v01-00

 

         Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)

8. Slutande av avtal om gemensamt luftrum mellan EU och Republiken Moldavien

TRAN/9/00038

 

Föredragande:

 

Roberts Zīle (ECR)

PR – PE648.290v01-00

 

         Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)

9. Protokoll om ändring av avtalet om gemensamt luftrum mellan EU och Moldavien, med anledning av Kroatiens anslutning till EU

TRAN/9/00114

 

Föredragande:

 

Roberts Zīle (ECR)

PR – PE648.291v01-00

 

         Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)

10. Europa-Medelhavsavtal om luftfarten mellan EU och Israel

TRAN/9/00048

 

Föredragande:

 

Andor Deli (PPE)

PR – PE648.345v01-00

 

         Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)

11. Avtal mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om civil luftfartssäkerhet

TRAN/9/00320

 

Föredragande:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE648.293v01-00

 

         Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)

*** Omröstningen på distans avslutas ***

* * *

12. Övriga frågor

13. Kommande sammanträden

         28 april 2020

Senaste uppdatering: 16 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy