PDF 191kWORD 343k

 

 

Transport- og Turismeudvalget

 

TRAN(2020)0902_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 2. september 2020 kl. 9.00-11.00 og 14.00-16.00

Torsdag den 3. september 2020 kl. 9.00-11.00

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (2Q2)

Den 2. september 2020 kl. 9.00-11.00

Med fjerndeltagelse af TRAN-medlemmer

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         13.-14. juli 2020 PV – PE655.672v01-00

3. Meddelelser fra formanden

4. Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde

TRAN/9/02471

 2020/2018(INL) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

Kor.udv.:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

Udtalelser:

 

ITRE*, TRAN*, CULT*, JURI*, LIBE*

 

         Behandling af ændringsforslag

5. Formel åbning af afstemning om ændringsforslag

6. Forordning om fastsættelse af foranstaltninger for at bidrage til et bæredygtigt jernbanemarked på baggrund af covid-19-pandemien

TRAN/9/03367

***I 2020/0127(COD) COM(2020)0260 – C9-0186/2020

 

Kor.udv.:

 

TRAN

 

 

 

         Drøftelse med Kommissionens repræsentanter

* * *

*** Fjernafstemning: første runde – ændringsforslag ***

Alle medlemmer, der deltager i afstemningen – hvad enten de er til stede i udvalgsmødesalen eller via fjerndeltagelse – stemmer pr. e-mail ved brug af papirafstemningslister. Medlemmerne kan sende deres stemmesedler indtil kl. 11.30.

7. Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde

TRAN/9/02471

 2020/2018(INL) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

Kor.udv.:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

Udtalelser:

 

ITRE*, TRAN*, CULT*, JURI*, LIBE*

 

         Vedtagelse af ændringsforslag

8. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner

TRAN/9/03402

 2020/1998(BUD) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA – PE654.050v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG

 

 

Udtalelser:

 

AFET

Nikos Androulakis (S&D)

 

 

DEVE

Charles Goerens (Renew)

 

 

INTA

 

 

 

CONT

 

 

 

ECON

Margarida Marques (S&D)

PA – PE653.964v01-00

 

EMPL

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE654.005v01-00

 

ENVI

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE653.750v01-00
AM – PE654.048v01-00

 

ITRE

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

 

 

IMCO

Leszek Miller (S&D)

PA – PE654.034v01-00
AM – PE655.652v01-00

 

TRAN

 

 

 

REGI

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

PA – PE653.814v01-00

 

AGRI

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00

 

PECH

Pierre Karleskind (Renew)

PA – PE654.071v01-00

 

CULT

Romeo Franz (Verts/ALE)

PA – PE655.780v01-00

 

JURI

 

 

 

LIBE

Karlo Ressler (PPE)

PA – PE654.091v01-00
AM – PE655.893v01-00

 

AFCO

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE654.031v01-00
AM – PE655.899v01-00

 

FEMM

Robert Biedroń (S&D)

PA – PE655.750v01-00

 

PETI

 

 

 

         Vedtagelse af budgetændringsforslag

*** Fjernafstemning slut ***

Den 2. september 2020 kl. 14.00-16.00

9. Konsekvenserne af covid-19 for den europæiske lufttrafik, drøftelse med Eamonn Brennan, generaldirektør for Eurocontrol

10. Forslag om jernbanesikkerhed og interoperabilitet i Eurotunnelen i forbindelse med brexit, redegørelse ved Europa-Kommissionen

11. Formel åbning af endelige afstemninger

* * *

*** Fjernafstemning: anden runde – endelig afstemning ***

Alle medlemmer, der deltager i afstemningen – hvad enten de er til stede i udvalgsmødesalen eller via fjerndeltagelse – stemmer pr. e-mail ved brug af papirafstemningslister. Medlemmerne kan sende deres stemmesedler indtil kl. 17.00.

12. Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde

TRAN/9/02471

 2020/2018(INL) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

Kor.udv.:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

Udtalelser:

 

ITRE*, TRAN*, CULT*, JURI*, LIBE*

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

*** Fjernafstemning slut ***

* * *

Den 3. september 2020 kl. 9.00-11.00

13. Revision af retningslinjerne for det transeuropæiske transportnet (TEN-T)

TRAN/9/02083

 2019/2192(INI) 

 

Ordfører:

 

Jens Gieseke (PPE)

PR – PE646.914v01-00

Kor.udv.:

 

TRAN

 

 

 

         Behandling af udkast til betænkning

         Frist for ændringsforslag: den 15. september 2020 kl. 12.00

14. Oprettelse af InvestEU-programmet

TRAN/9/03158

***I 2020/0108(COD) COM(2020)0403 – C9-0158/2020

 

Ordfører for udtalelse:

 

Tom Berendsen (PPE)

PA – PE653.989v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG, ECON*

José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

 

Udtalelser:

 

EMPL, ENVI*, ITRE*, TRAN*, REGI

Holdninger i form af ændringsforslag:

 

CULT, FEMM

 

         Behandling af udkast til udtalelse

15. Oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

TRAN/9/03342

***I 2020/0104(COD) COM(2020)0408 – C9-0150/2020

 

Ordfører for udtalelse:

 

Roberts Zīle (ECR)

PA – PE653.990v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG, ECON*

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)

 

Udtalelser:

 

CONT, EMPL*, ENVI*, ITRE*, IMCO, TRAN*, REGI

Holdninger i form af ændringsforslag:

 

FEMM

 

         Behandling af udkast til udtalelse

         Frist for ændringsforslag: den 4. september 2020 kl. 18.00

16. Diverse sager

17. Næste møder

         23.-24. september 2020

Seneste opdatering: 26. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik