PDF 187kWORD 344k

 

 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

 

TRAN(2020)0902_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 2. syyskuuta 2020 klo 9.00–11.00 ja 14.00–16.00

Torstai 3. syyskuuta 2020 klo 9.00–11.00

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (2Q2)

2. syyskuuta 2020 klo 9.00–11.00

TRAN-valiokunnan jäsenet voivat osallistua kokoukseen etäyhteyden välityksellä

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         13.–14. heinäkuuta 2020 PV – PE655.672v01-00

3. Puheenjohtajan ilmoitukset

4. Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen

TRAN/9/02471

 2020/2018(INL) 

 

Valmistelija:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

Vastaava:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

Lausunto:

 

ITRE*, TRAN*, CULT*, JURI*, LIBE*

 

         Tarkistusten käsittely

5. Tarkistuksia koskevan äänestyksen virallinen avaus

6. Asetus toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19-pandemian johdosta

TRAN/9/03367

***I 2020/0127(COD) COM(2020)0260 – C9-0186/2020

 

Vastaava:

 

TRAN

 

 

 

         Keskustelu komission edustajien kanssa

* * *

***Etä-äänestys: ensimmäinen kierros - tarkistukset***

Kaikki kokoushuoneessa läsnä olevat tai etäyhteyden kautta äänestykseen osallistuvat jäsenet äänestävät sähköpostitse käyttämällä tulostettavia äänestyslippuja ja äänestysluetteloita. Jäsenet voivat lähettää äänensä klo 11.30 mennessä.

7. Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen

TRAN/9/02471

 2020/2018(INL) 

 

Valmistelija:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

Vastaava:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

Lausunto:

 

ITRE*, TRAN*, CULT*, JURI*, LIBE*

 

         Tarkistusten hyväksyminen

8. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021 – kaikki pääluokat

TRAN/9/03402

 2020/1998(BUD) 

 

Valmistelija:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA – PE654.050v01-00

Vastaava:

 

BUDG

 

 

Lausunto:

 

AFET

Nikos Androulakis (S&D)

 

 

DEVE

Charles Goerens (Renew)

 

 

INTA

 

 

 

CONT

 

 

 

ECON

Margarida Marques (S&D)

PA – PE653.964v01-00

 

EMPL

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE654.005v01-00

 

ENVI

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE653.750v01-00
AM – PE654.048v01-00

 

ITRE

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

 

 

IMCO

Leszek Miller (S&D)

PA – PE654.034v01-00
AM – PE655.652v01-00

 

TRAN

 

 

 

REGI

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

PA – PE653.814v01-00

 

AGRI

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00

 

PECH

Pierre Karleskind (Renew)

PA – PE654.071v01-00

 

CULT

Romeo Franz (Verts/ALE)

PA – PE655.780v01-00

 

JURI

 

 

 

LIBE

Karlo Ressler (PPE)

PA – PE654.091v01-00
AM – PE655.893v01-00

 

AFCO

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE654.031v01-00
AM – PE655.899v01-00

 

FEMM

Robert Biedroń (S&D)

PA – PE655.750v01-00

 

PETI

 

 

 

         Budjettitarkistusten hyväksyminen

***Etä-äänestys päättyy***

2. syyskuuta 2020 klo 14.00–16.00

9. Keskustelu Eurocontrolin pääjohtajan Eamonn Brennanin kanssa covid-19-epidemian vaikutuksista Euroopan lentoliikenteeseen

10. Komission esitys ehdotuksista rautateiden turvallisuuden ja yhteentoimivuuden Eurotunnelissa varmistamiseksi brexitin yhteydessä

11. Lopullisen äänestyksen virallinen avaus

* * *

***Etä-äänestys: toinen kierros - lopullinen äänestys***

Kaikki kokoushuoneessa läsnä olevat tai etäyhteyden kautta äänestykseen osallistuvat jäsenet äänestävät sähköpostitse käyttämällä tulostettavia äänestyslippuja ja äänestysluetteloita. Jäsenet voivat lähettää äänensä klo 17.00 mennessä.

12. Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen

TRAN/9/02471

 2020/2018(INL) 

 

Valmistelija:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

Vastaava:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

Lausunto:

 

ITRE*, TRAN*, CULT*, JURI*, LIBE*

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

***Etä-äänestys päättyy***

* * *

3. syyskuuta 2020 klo 9.00–11.00

13. Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivojen tarkistaminen

TRAN/9/02083

 2019/2192(INI) 

 

Esittelijä:

 

Jens Gieseke (PPE)

PR – PE646.914v01-00

Vastaava:

 

TRAN

 

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 15. syyskuuta 2020 klo 12.00

14. InvestEU-ohjelman perustaminen

TRAN/9/03158

***I 2020/0108(COD) COM(2020)0403 – C9-0158/2020

 

Valmistelija:

 

Tom Berendsen (PPE)

PA – PE653.989v01-00

Vastaava:

 

BUDG, ECON*

José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

 

Lausunto:

 

EMPL, ENVI*, ITRE*, TRAN*, REGI

Kanta tarkistuksina:

 

CULT, FEMM

 

         Lausuntoluonnoksen käsittely

15. Elpymis- ja palautumistukivälineen perustaminen

TRAN/9/03342

***I 2020/0104(COD) COM(2020)0408 – C9-0150/2020

 

Valmistelija:

 

Roberts Zīle (ECR)

PA – PE653.990v01-00

Vastaava:

 

BUDG, ECON*

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)

 

Lausunto:

 

CONT, EMPL*, ENVI*, ITRE*, IMCO, TRAN*, REGI

Kanta tarkistuksina:

 

FEMM

 

         Lausuntoluonnoksen käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 4. syyskuuta 2020 klo 18.00

16. Muut asiat

17. Seuraavat kokoukset

         23.–24. syyskuuta 2020

Päivitetty viimeksi: 26. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö