PDF 197kWORD 344k

 

 

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

 

TRAN(2020)0902_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 2 ta' Settembru 2020, 9.00 – 11.00 u 14.00 – 16.00

Il-Ħamis 3 ta' Settembru 2020, 9.00 – 11.00

Brussell

Sala: József Antall (2Q2)

It-2 ta' Settembru 2020, 9.00 – 11.00

Bil-parteċipazzjoni remota ta' Membri tal-Kumitat TRAN

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         it-13 u l-14 ta' Lulju 2020 PV – PE655.672v01-00

3. Avviżi tal-President

4. Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku

TRAN/9/02471

 2020/2018(INL) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

Responsabbli:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

Opinjonijiet:

 

ITRE*, TRAN*, CULT*, JURI*, LIBE*

 

         Eżami tal-emendi

5. Ftuħ formali għall-votazzjoni fuq l-emendi

6. Regolament li jistabbilixxi miżuri għal suq ferrovjarju sostenibbli fid-dawl tal-pandemija tal-COVID-19

TRAN/9/03367

***I 2020/0127(COD) COM(2020)0260 – C9-0186/2020

 

Responsabbli:

 

TRAN

 

 

 

         Skambju ta' fehmiet mar-rappreżentanti tal-Kummissjoni

* * *

***Proċedura ta' votazzjoni remota: l-ewwel rawnd - emendi***

Il-Membri kollha li jieħdu sehem fil-votazzjoni - jew preżenti fis-sala tal-laqgħat jew permezz ta' parteċipazzjoni remota - se jivvotaw bl-email bl-użu ta' listi tal-vot stampati. Il-Membri jistgħu jibagħtu l-karta tal-vot tagħhom sal-11.30.

7. Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku

TRAN/9/02471

 2020/2018(INL) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

Responsabbli:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

Opinjonijiet:

 

ITRE*, TRAN*, CULT*, JURI*, LIBE*

 

         Adozzjoni tal-emendi

8. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021 - it-taqsimiet kollha

TRAN/9/03402

 2020/1998(BUD) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA – PE654.050v01-00

Responsabbli:

 

BUDG

 

 

Opinjonijiet:

 

AFET

Nikos Androulakis (S&D)

 

 

DEVE

Charles Goerens (Renew)

 

 

INTA

 

 

 

CONT

 

 

 

ECON

Margarida Marques (S&D)

PA – PE653.964v01-00

 

EMPL

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE654.005v01-00

 

ENVI

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE653.750v01-00
AM – PE654.048v01-00

 

ITRE

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

 

 

IMCO

Leszek Miller (S&D)

PA – PE654.034v01-00
AM – PE655.652v01-00

 

TRAN

 

 

 

REGI

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

PA – PE653.814v01-00

 

AGRI

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00

 

PECH

Pierre Karleskind (Renew)

PA – PE654.071v01-00

 

CULT

Romeo Franz (Verts/ALE)

PA – PE655.780v01-00

 

JURI

 

 

 

LIBE

Karlo Ressler (PPE)

PA – PE654.091v01-00
AM – PE655.893v01-00

 

AFCO

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE654.031v01-00
AM – PE655.899v01-00

 

FEMM

Robert Biedroń (S&D)

PA – PE655.750v01-00

 

PETI

 

 

 

         Adozzjoni tal-emendi baġitarji

***Tmiem il-Proċedura ta' Votazzjoni Remota***

It-2 ta' Settembru 2020, 14.00 – 16.00

9. L-impatt tal-COVID-19 fuq it-traffiku tal-ajru Ewropew, Skambju ta' fehmiet ma' Eamonn Brennan, Direttur Ġenerali tal-Eurocontrol

10. Proposti dwar is-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja fil-Eurotunnel fil-kuntest tal-Brexit, Preżentazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea

11. Ftuħ formali tal-votazzjonijiet finali

* * *

***Proċedura ta' votazzjoni remota: it-tieni rawnd - votazzjoni finali***

Il-Membri kollha li jieħdu sehem fil-votazzjoni - jew preżenti fis-sala tal-laqgħat jew permezz ta' parteċipazzjoni remota - se jivvotaw bl-email bl-użu ta' listi tal-vot stampati. Il-Membri jistgħu jibagħtu l-karta tal-vot tagħhom sal-17.00.

12. Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku

TRAN/9/02471

 2020/2018(INL) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

Responsabbli:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

Opinjonijiet:

 

ITRE*, TRAN*, CULT*, JURI*, LIBE*

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

***Tmiem il-Proċedura ta' Votazzjoni Remota***

* * *

It-3 ta' Settembru 2020, 9.00 – 11.00

13. Reviżjoni tal-linji gwida dwar in-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T)

TRAN/9/02083

 2019/2192(INI) 

 

Rapporteur:

 

Jens Gieseke (PPE)

PR – PE646.914v01-00

Responsabbli:

 

TRAN

 

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: il-15 ta' Settembru 2020, 12.00

14. L-istabbiliment tal-Programm InvestEU

TRAN/9/03158

***I 2020/0108(COD) COM(2020)0403 – C9-0158/2020

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Tom Berendsen (PPE)

PA – PE653.989v01-00

Responsabbli:

 

BUDG, ECON*

José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

 

Opinjonijiet:

 

EMPL, ENVI*, ITRE*, TRAN*, REGI

Pożizzjonijiet fil-forma ta' emendi:

 

CULT, FEMM

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

15. L-istabbiliment ta' Faċilità għall-Irkupru u għar-Reżiljenza

TRAN/9/03342

***I 2020/0104(COD) COM(2020)0408 – C9-0150/2020

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Roberts Zīle (ECR)

PA – PE653.990v01-00

Responsabbli:

 

BUDG, ECON*

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)

 

Opinjonijiet:

 

CONT, EMPL*, ENVI*, ITRE*, IMCO, TRAN*, REGI

Pożizzjonijiet fil-forma ta' emendi:

 

FEMM

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-4 ta' Settembru 2020, 18.00

16. Kwistjonijiet varji

17. Laqgħat li jmiss

         it-23 u l-24 ta' Settembru 2020

Aġġornata l-aħħar: 27 ta' Awwissu 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza