PDF 188kWORD 343k

 

 

Commissie vervoer en toerisme

 

TRAN(2020)0902_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 2 september 2020, 9.00 - 11.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

Donderdag 3 september 2020, 9.00 - 11.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

2 september 2020, 9.00 - 11.00 uur

Met deelname op afstand door TRAN-leden

1. Aanneming van de agenda

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         13-14 juli 2020 PV – PE655.672v01-00

3. Mededelingen van de voorzitter

4. Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren

TRAN/9/02471

 2020/2018(INL) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

Bevoegd:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

Adviezen:

 

ITRE*, TRAN*, CULT*, JURI*, LIBE*

 

         Behandeling amendementen

5. Officiële opening van de stemming over amendementen

6. Verordening tot vaststelling van maatregelen voor een duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

TRAN/9/03367

***I 2020/0127(COD) COM(2020)0260 – C9-0186/2020

 

Bevoegd:

 

TRAN

 

 

 

         Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

* * *

***Stemming op afstand: eerste stemronde - amendementen***

Alle leden die deelnemen aan de stemming – hetzij in de vergaderzaal, hetzij op afstand – stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukt stembiljet met stemlijst. Stembiljetten kunnen worden ingediend tot 11.30 uur.

7. Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren

TRAN/9/02471

 2020/2018(INL) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

Bevoegd:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

Adviezen:

 

ITRE*, TRAN*, CULT*, JURI*, LIBE*

 

         Goedkeuring amendementen

8. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - Alle afdelingen

TRAN/9/03402

 2020/1998(BUD) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA – PE654.050v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

Adviezen:

 

AFET

Nikos Androulakis (S&D)

 

 

DEVE

Charles Goerens (Renew)

 

 

INTA

 

 

 

CONT

 

 

 

ECON

Margarida Marques (S&D)

PA – PE653.964v01-00

 

EMPL

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE654.005v01-00

 

ENVI

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE653.750v01-00
AM – PE654.048v01-00

 

ITRE

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

 

 

IMCO

Leszek Miller (S&D)

PA – PE654.034v01-00
AM – PE655.652v01-00

 

TRAN

 

 

 

REGI

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

PA – PE653.814v01-00

 

AGRI

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00

 

PECH

Pierre Karleskind (Renew)

PA – PE654.071v01-00

 

CULT

Romeo Franz (Verts/ALE)

PA – PE655.780v01-00

 

JURI

 

 

 

LIBE

Karlo Ressler (PPE)

PA – PE654.091v01-00
AM – PE655.893v01-00

 

AFCO

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE654.031v01-00
AM – PE655.899v01-00

 

FEMM

Robert Biedroń (S&D)

PA – PE655.750v01-00

 

PETI

 

 

 

         Goedkeuring begrotingsamendementen

***Einde van de stemming op afstand***

2 september 2020, 14.00 - 16.00 uur

9. De gevolgen van COVID-19 voor het Europese luchtverkeer, gedachtewisseling met Eamonn Brennan, directeur-generaal Eurocontrol

10. Voorstellen inzake spoorwegveiligheid en interoperabiliteit in verband met de Eurotunnel in het kader van de brexit, presentatie door de Commissie

11. Officiële opening van de eindstemming

* * *

***Stemming op afstand: tweede stemronde - eindstemming***

Alle leden die deelnemen aan de stemming – hetzij in de vergaderzaal, hetzij op afstand – stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukt stembiljet met stemlijst. Stembiljetten kunnen worden ingediend tot 17.00 uur.

12. Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren

TRAN/9/02471

 2020/2018(INL) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

Bevoegd:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

Adviezen:

 

ITRE*, TRAN*, CULT*, JURI*, LIBE*

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

***Einde van de stemming op afstand***

* * *

3 september 2020, 9.00 - 11.00 uur

13. Herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

TRAN/9/02083

 2019/2192(INI) 

 

Rapporteur:

 

Jens Gieseke (PPE)

PR – PE646.914v01-00

Bevoegd:

 

TRAN

 

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 15 september 2020, 12.00 uur

14. Vaststelling van het programma "InvestEU"

TRAN/9/03158

***I 2020/0108(COD) COM(2020)0403 – C9-0158/2020

 

Rapporteur voor advies:

 

Tom Berendsen (PPE)

PA – PE653.989v01-00

Bevoegd:

 

BUDG, ECON*

José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

 

Adviezen:

 

EMPL, ENVI*, ITRE*, TRAN*, REGI

Standpunt in de vorm van amendementen:

 

CULT, FEMM

 

         Behandeling ontwerpadvies

15. Oprichting van een Herstelfaciliteit

TRAN/9/03342

***I 2020/0104(COD) COM(2020)0408 – C9-0150/2020

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberts Zīle (ECR)

PA – PE653.990v01-00

Bevoegd:

 

BUDG, ECON*

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)

 

Adviezen:

 

CONT, EMPL*, ENVI*, ITRE*, IMCO, TRAN*, REGI

Standpunt in de vorm van amendementen:

 

FEMM

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 4 september 2020, 18.00 uur

16. Rondvraag

17. Volgende vergaderingen

         23-24 september 2020

Laatst bijgewerkt op: 27 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid