26.7.2019
TRAN_PA(2019)639932
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Transport- og Turismeudvalget
til Budgetudvalget
om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020
(2019/2028(BUD))
Ordfører for udtalelse: Daniel Freund

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 116kWORD 62k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik