29.1.2020
TRAN_PA(2020)641314
ONTWERPADVIES
van de Commissie vervoer en toerisme
aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/757 om op gepaste wijze rekening te houden met het wereldwijde systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen
(COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD))
Rapporteur voor advies: Magdalena Adamowicz

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 160kWORD 142k
Juridische mededeling - Privacybeleid