18.12.2019
TRAN_PA(2019)644889
ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по транспорт и туризъм
на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства
(COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
Докладчик по становище: Свен Шулце

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 199kWORD 146k
Правна информация - Политика за поверителност