18.12.2019
TRAN_PA(2019)644889
ARVAMUSE PROJEKT
Transpordi- ja turismikomisjon
Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust
(COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
Arvamuse koostaja: Sven Schulze

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 172kWORD 145k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika