18.12.2019
TRAN_PA(2019)644889
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Transporta un tūrisma komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai
(COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Sven Schulze

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 189kWORD 143k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika