18.12.2019
TRAN_PA(2019)644889
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för transport och turism
till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon
(COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
Föredragande av yttrande: Sven Schulze

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 173kWORD 145k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy