Udkast til udtalelse - TRAN_PA(2022)738533Udkast til udtalelse
TRAN_PA(2022)738533

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Transport- og Turismeudvalget
til Regionaludviklingsudvalget
(2022/2147(INI))
Vurdering af Kommissionens nye meddelelse om regionerne i den yderste periferi
Beata Mazurek

10.11.2022

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: