Návrh stanoviska - TRAN_PA(2022)738533Návrh stanoviska
TRAN_PA(2022)738533

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre dopravu a cestovný ruch
pre Výbor pre regionálny rozvoj
(2022/2147(INI))
k posúdeniu nového oznámenia Európskej komisie o najvzdialenejších regiónoch
Beata Mazurek

10.11.2022

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: