Osnutek mnenja - TRAN_PA(2022)738533Osnutek mnenja
TRAN_PA(2022)738533

OSNUTEK MNENJA
Odbora za promet in turizem
za Odbor za regionalni razvoj
(2022/2147(INI))
o oceni novega sporočila Evropske komisije o najbolj oddaljenih regijah
Beata Mazurek

10.11.2022

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: