Förslag till yttrande - TRAN_PA(2022)738533Förslag till yttrande
TRAN_PA(2022)738533

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för transport och turism
till utskottet för regional utveckling
(2022/2147(INI))
över utvärdering av kommissionens nya meddelande om yttersta randområden
Beata Mazurek

10.11.2022

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: