Jelentéstervezet - TRAN_PR(2006)378538Jelentéstervezet
TRAN_PR(2006)378538

VÉLEMÉNYTERVEZET
a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2005)0587 – C6-0038/2006 – 2005/0237(COD))
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Luis de Grandes Pascual

6.11.2006

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: