Ontwerpverslag - TRAN_PR(2006)378538Ontwerpverslag
TRAN_PR(2006)378538

ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties
(COM(2005)0587 – C6-0038/2006 – 2005/0237(COD))
Commissie vervoer en toerisme
Rapporteur: Luis de Grandes Pascual

6.11.2006

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: