Osnutek poročila - TRAN_PR(2006)378538Osnutek poročila
TRAN_PR(2006)378538

OSNUTEK POROČILA
o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih predpisih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav
(KOM(2005)0587 – C6-0038/2006 – 2005/0237(COD))
Odbor za promet in turizem
Poročevalec: Luis de Grandes Pascual

6.11.2006

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: