Pranešimo projektas - TRAN_PR(2011)456969Pranešimo projektas
TRAN_PR(2011)456969

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl 2011-2020 m. Europos kelių eismo saugos
(2010/2235(INI))
Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Dieter-Lebrecht Koch

8.2.2011

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: