Pranešimo projektas - TRAN_PR(2011)456969Pranešimo projektas
TRAN_PR(2011)456969

  PRANEŠIMO PROJEKTAS
  dėl 2011-2020 m. Europos kelių eismo saugos
  (2010/2235(INI))
  Transporto ir turizmo komitetas
  Pranešėjas: Dieter-Lebrecht Koch

  8.2.2011

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: