Osnutek poročila - TRAN_PR(2011)456969Osnutek poročila
TRAN_PR(2011)456969

OSNUTEK POROČILA
o varnosti v cestnem prometu v Evropi v obdobju 2011−2020
(2010/2235(INI))
Odbor za promet in turizem
Poročevalec: Dieter-Lebrecht Koch

8.2.2011

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: