Förslag till betänkande - TRAN_PR(2011)456969Förslag till betänkande
TRAN_PR(2011)456969

  FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
  om europeisk trafiksäkerhet 2011-2020
  (2010/2235(INI))
  Utskottet för transport och turism
  Föredragande: Dieter-Lebrecht Koch

  8.2.2011

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: