Návrh zprávy - TRAN_PR(2011)469845Návrh zprávy
TRAN_PR(2011)469845

NÁVRH ZPRÁVY
na téma „Plán jednotného evropského dopravního prostoru - vytvoření konkurenčního dopravního systému účinně využívajícího zdroje“
(2011/2096(INI))
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Mathieu Grosch

23.8.2011

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: