Udkast til betænkning - TRAN_PR(2011)469845Udkast til betænkning
TRAN_PR(2011)469845

UDKAST TIL BETÆNKNING
om en køreplan for et fælles europæisk transportområde - mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem
(2011/2096(INI))
Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Mathieu Grosch

23.8.2011

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: