Ontwerpverslag - TRAN_PR(2011)469845Ontwerpverslag
TRAN_PR(2011)469845

ONTWERPVERSLAG
over het stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte - werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem
(2011/2096(INI))
Commissie vervoer en toerisme
Rapporteur: Mathieu Grosch

23.8.2011

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: