Projekt sprawozdania - TRAN_PR(2011)469845Projekt sprawozdania
TRAN_PR(2011)469845

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie planu utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu
(2011/2096(INI))
Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawca: Mathieu Grosch

23.8.2011

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: