Proiect de raport - TRAN_PR(2011)469845Proiect de raport
TRAN_PR(2011)469845

PROIECT DE RAPORT
referitor la Foaia de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor - Către un sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al resurselor
(2011/2096(INI))
Comisia pentru transport și turism
Raportor: Mathieu Grosch

23.8.2011

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: