Návrh správy - TRAN_PR(2011)469845Návrh správy
TRAN_PR(2011)469845

NÁVRH SPRÁVY
o pláne jednotného európskeho dopravného priestoru - Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje
(2011/2096(INI))
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Mathieu Grosch

23.8.2011

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: