Osnutek poročila - TRAN_PR(2011)469845Osnutek poročila
TRAN_PR(2011)469845

OSNUTEK POROČILA
o načrtu za enotni evropski prometni prostor - na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu
(2011/2096(INI))
Odbor za promet in turizem
Poročevalec: Mathieu Grosch

23.8.2011

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: