4.4.2013
TRAN_PR(2013)507950
NÁVRH SPRÁVY
o modrom raste - zlepšovanie udržateľného rastu v odvetviach morskej a námornej dopravy a cestovného ruchu EÚ
(2012/2297(INI))
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Spyros Danellis

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 334kWORD 101k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia