19.12.2017
TRAN_PR(2017)615481
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud)
(COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Massimiliano Salini

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 500kWORD 85k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika