19.12.2017
TRAN_PR(2017)615481
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu)
(COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Massimiliano Salini

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 585kWORD 82k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö