19.12.2017
TRAN_PR(2017)615481
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (nauja redakcija)
(COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Massimiliano Salini

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 759kWORD 80k
Teisinė informacija - Privatumo politika