19.12.2017
TRAN_PR(2017)615481
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (wersja przekształcona)
(COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawca: Massimiliano Salini

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 768kWORD 81k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności