19.12.2017
TRAN_PR(2017)615481
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning)
(COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Utskottet för transport och turism
Föredragande: Massimiliano Salini

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 603kWORD 86k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy