7.6.2018
TRAN_PR(2018)620898
ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА
относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия
(12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE))
Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Франсишку Асиш

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 632kWORD 53k
Правна информация - Политика за поверителност