7.6.2018
TRAN_PR(2018)620898
UDKAST TIL HENSTILLING
om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af lufttransportaftalen mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union
(12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE))
Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Francisco Assis

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 339kWORD 52k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik