7.6.2018
TRAN_PR(2018)620898
REKOMENDACIJOS PROJEKTAS
dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių susitarimas dėl oro susisiekimo, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto
(12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE))
Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Francisco Assis

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 549kWORD 52k
Teisinė informacija - Privatumo politika