7.6.2018
TRAN_PR(2018)620898
PROJEKT ZALECENIA
w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii i jej państw członkowskich Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
(12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE))
Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawca: Francisco Assis

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 559kWORD 52k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności