7.6.2018
TRAN_PR(2018)620898
NÁVRH ODPORÚČANIA
k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie a jej členských štátov Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii
(12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE))
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Francisco Assis

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 488kWORD 52k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia