7.6.2018
TRAN_PR(2018)620898
FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION
om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
(12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE))
Utskottet för transport och turism
Föredragande: Francisco Assis

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 335kWORD 53k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy